Inkassoens sagsforløb

Valdal Advokatfirma er stolt medstifter og medlem af foreningen Danske INKASSOSadvokater. Det indebærer, at alle vores inkassosager bliver behandlet i overensstemmelse med de kompetence- og kvalitetskrav, som gælder foreningens medlemmer.

Det er foreningens formål at sikre de bedste vilkår for korrekt og effektiv inddrivelse af udeståender og gæld i Danmark. Foreningen deltager i den samfundsmæssige debat om private og offentlige virksomheders muligheder for inkasso. Foreningen vil målrettet medvirke til at udbrede kendskabet til inkassomarkedet og sikre et højt fagligt og etisk niveau i behandlingen af inkassosager i Danmark.

Du kan læse mere om foreningen Danske INKASSOadvokater her.