Fondsadministration

Med mere end 50 års erfaring med at stifte og administrere fonde og legater, har vi ydet rådgivning til et stort antal fonde.

Vores fondsadministration sørger blandt andet for:

  • Placering af bunden kapital i samarbejde med en revisor og et pengeinstitut.
  • Modtagelse og visitation af ansøgninger i henhold til fondens fundats
  • Betaling af legatuddelinger, bestyrelseshonorarer osv.
  • Al kontakt med myndigheder

Hvis du har spørgsmål eller brug for juridisk rådgivning, kan du kontakte os på 35 38 50 00 eller skrive til advokat Kresten M. Valdal på [email protected].