Valdal Advokater 2022

Fondsadministration

Med mere end 50 års erfaring med at stifte og administrere fonde og legater, har vi ydet rådgivning til et stort antal fonde.

Vores fondsadministration sørger blandt andet for:

  • Placering af bunden kapital i samarbejde med en revisor og et pengeinstitut.
  • Modtagelse og visitation af ansøgninger i henhold til fondens fundats
  • Betaling af legatuddelinger, bestyrelseshonorarer osv.
  • Al kontakt med myndigheder

Hvis du har spørgsmål eller brug for juridisk rådgivning, kan du kontakte os på 35 38 50 00 eller skrive til advokat Kresten M. Valdal på [email protected].