Vi behandler alle inkassosager i overensstemmelse med de krav til kompetence og kvalitet, som er fastsat af Danske INKASSOadvokater.

Med vores RKI-autorisation kan vi indberette debitorer til RKI Kredit Information A/S. Dette kan vi også tilbyde kunder, der ikke selv har en aftale med RKI.

Vi kan rådgive om inkassation overalt i Danmark, inklusiv i Grønland og Island og på Færøerne.