Inkassoens vilkår

Inkasso omfatter bl.a. sager vedrørende:

  • Forfaldne fakturaer i handels- og forbrugerforhold
  • Misligholdte leje-, leasing-, kredit- eller abonnementsaftaler
  • Misligholdte lån eller kreditter
  • Misligholdte pantebreve i løsøre eller fast ejendom
  • Hjemtagelse af biler og værdier solgt på kontrakt med ejendomsforbehold

Hvis der kommer indsigelse fra modparten i en inkassosag, eller hvis der opstår uenigheder undervejs, skal uenigheden behandles gennem forhandling eller ved dom, før vi kan indlede eller genoptage inkassationen.

Vi kan rådgive om inkassation overalt i Danmark, inklusiv i Grønland og Island og på Færøerne.

Hvis du har spørgsmål til inkasso, er du meget velkommen til at kontakte os på 35 38 50 00 eller skrive til [email protected].