Persondatapolitik for fonde Administret af Valdal Advokatfirma

Nærværende persondatapolitik forklarer, hvordan vi på vegne af de fonde, vi administrerer, behandler ansøgernes personoplysninger.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af ansøgernes personoplysninger, er:

 

Fonden v/Valdal Advokatfirma

Svanemøllevej 25

2100 København Ø

E-mail: [email protected]

Tlf.: 35 38 50 00

I henhold til de enkelte fondes ansøgningsskemaer indsamles følgende kategorier af oplysninger om ansøgerne:

Almindelige personoplysninger: Navn, titel, adresse, telefonnummer, email-adresse, støttehistorik, projektinformation, CPR-nr., bankkontonr. og IP-adresse.

For enkelte fonde kan indsamles øvrige personoplysninger – der henvises til de enkelte fondes persondatapolitik.

Vi indsamler ikke selv data om ansøgerne men anvender alene data fremsendt af ansøgerne i forbindelse med disses indsendelse af ansøgningsskemaet med tilhørende bilag.

Vi anvender på vegne af de enkelte fonde ansøgernes personoplysninger til følgende formål:

 

  • for at kunne behandle ansøgningerne om støtte fra de fonde, som vi administrerer
  • for at kunne foretage udbetalinger af donationer til ansøgerne
  • for effektivt at kunne besvare og kommunikere med ansøgerne

Vi behandler på vegne af de enkelte fonde personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende retningslinjer:

Behandlingen er nødvendig for at kunne træffe beslutning om udlodning til ansøgerne samt for at kunne gennemføre sagsbehandling med henblik på beslutning om udlodning til disse, herunder behandlingen af ansøgningerne samt efterfølgende udbetaling af donationer.

I overensstemmelse med de under punkt 3 angivne formål, videregiver vi personoplysninger til de enkelte fondes pengeinstitutter. Dette sker til brug for udbetaling af donationer. Derudover sker der ved udlodning af donationer indberetning af denne til de offentlige myndigheder for afklaring af de skattemæssige forhold.

For så vidt angår de ansøgere, der opnår støtte, opbevarer vi på vegne af de enkelte fonde ansøgernes personoplysninger i op til 5 år fra udbetaling af donationerne. Opnås der ikke tilsagn om støtte, makuleres ansøgers personoplysninger senest 1 år efter vores modtagelse af ansøgningen.

Vi er ikke i stand til at foretage behandlingen af ansøgningerne på vegne af fondene samt foretage udbetalinger af donationer, hvis ansøgerne nægter at dele deres personoplysninger med os. Afgives de påkrævede personoplysninger ikke, eller modsætter ansøgerne sig behandling af disse, kan der ikke opnås tilsagn om donation fra fonden.

Ansøgerne har følgende generelle rettigheder:

 

  • ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger
  • ret til at modsætte sig behandlingen af personoplysninger og få behandlingen af personoplysninger begrænset
  • ret til at modtage de personoplysninger, som ansøgere selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at en ansøger f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Ansøgerne kan altid indgive en klage til Datatilsynet eller en anden relevant databeskyttelsestilsynsmyndighed.