Den Bøhmske Fond

Fondens hovedformål er bl.a. at yde bred almennyttig støtte til forskningsmæssige aktiviteter samt til humanitære, sociale og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, herunder til organisationer, der på overvejende frivillig basis varetager sådanne formål, og endvidere til kunstneriske og musikalske formål, fortrinsvis inden for den klassiske sang og musik.

Det lå legatstifteren meget på sinde, at der endvidere skulle ydes personlig støtte i særlig grad til ældre fortrinsvis enlige personer, som er kommet i social nød, herunder f.eks. kræftsyge, blinde/svagsynede, døve, bevægelseshæmmede og andre handicappede. Der ydes normalt ikke støtte til personer, der ikke er fyldt 60 år.

Det er en betingelse ved personlige ansøgninger, at kopi af seneste 2 årsopgørelser fra SKAT for den samlede husstand medsendes.

For organisationer og andre ansøgere udbedes udførlig beskrivelse af projektet, bilagt oplysning om cvr.nr. samt kopier af de seneste 2 årsrapporter og endvidere oplysning om evt. anden støtte. Der ydes primært støtte til projekter, der igangsættes efter det kommende årsskifte. Der ydes pt. ikke støtte til ph.d.-projekter.

Alle ansøgninger kan senest den 1. maj indsendes til Fonden jf. nedenstående links.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fondens mailadresse: [email protected].

Spørgsmål vedrørende tekniske forhold i forbindelse med indsendelse af ansøgning kan rettes til [email protected].

Ønsker du at indsende en ansøgning på vegne af en værdigt trængende person, eller ønsker du at indstille en person til at modtage et uddannelses-/undervisningslegat, primært inden for klassisk musik og sang bedes du kontakte Grant Compass på [email protected] Her vil du modtage et særskilt link samt en vejledning om, hvordan ansøgningen skal indsendes.

Personer, der ikke har mulighed for at søge elektronisk via Fondens link, kan indsende ansøgninger og bilag fysisk til Fonden på Valdal Advokatfirmas postadresse. Der skal i ansøgningen gives accept af fondens persondatapolitik. Der anvendes ikke ansøgningsskemaer. Fremsendt materiale kan ikke forventes returneret.

Såfremt meddelelse om støtte ikke er modtaget inden udgangen af september måned, hvor udbetaling normalt finder sted, er ansøgningen ikke imødekommet. Eventuel støtte vil blive udbetalt til den registrerede NemKonto for det oplyste cvr.nr. eller cpr.nr.

Fondens persondatapolitik fremgår af Valdal Advokatfirmas hjemmeside www.valdal.com. Der gøres opmærksom på, at persondatapolitikken omfatter samtlige fonde og legater, der administreres af firmaet. Den ansvarlige juridiske enhed er cvr.nr. 28492200 for denne fond. Ved at fremsende ansøgning til fonden samtykker ansøger i persondatapolitikken.

Du skal være opmærksom på, at der er et ansøgningslink for hvert støtteområde nedenfor.

Værdigt trængende privatpersoner

Vi støtter:

• Værdigt trængende privatpersoner
• Fortrinsvis enlige
• Personer der uden egen skyld er kommet i en svær økonomisk situation

Vi støtter ikke:

• Organisationer eller institutioner
• Sygdomsramte privatpersoner
• Studieformål

Obligatoriske dokumenter du skal vedhæfte:

• Motiveret ansøgning (valgfrit)
• Seneste 2 årsopgørelser fra SKAT
• Eventuel samlever/ægtefælles 2 årsopgørelser fra SKAT

Her søger du:
https://grantmanager.grantcompass.com/generalkonsul-friedrich-boehm-og-datter-else-b-hm-s-fond/apply-for/cfd4b0d3-5d51-42a4-b29b-2fda93c623eb

Værdigt trængende privatpersoner med sygdom eller handicap

Vi støtter:

• Værdigt trængende privatpersoner som lever med en sygdom
• Værdigt trængende privatpersoner som lever med et handicap
• Fortrinsvis enlige
• Eksempelvis kræftsyge, døve, blinde/svagsynede, vanføre og andre syge og handicappede

Vi støtter ikke:

• Personer som hverken er syge eller handicappede
• Organisationer eller institutioner

Obligatoriske dokumenter du skal vedhæfte:

• Lægeerklæring
• Motiveret ansøgning (valgfrit)
• Seneste 2 årsopgørelser fra SKAT
• Eventuel samlevers/ægtefælles 2 årsopgørelser fra SKAT

Her søger du:
https://grantmanager.grantcompass.com/generalkonsul-friedrich-boehm-og-datter-else-b-hm-s-fond/apply-for/6ef22312-2c68-42cb-a88e-9f029d9305c3

Undervisning/uddannelse inden for primært klassisk musik og sang

Vi støtter:

• Uddannelse- og undervisningsforløb inden for primært klassisk musik og sang
• F.eks. masterclasses, udvekslingsophold, videreuddannelse, konservatoriestuderende

Vi støtter ikke:

• Organisationer, foreninger eller institutioner

Her søger du:
https://grantmanager.grantcompass.com/generalkonsul-friedrich-boehm-og-datter-else-b-hm-s-fond/apply-for/b57fa8d0-3bd3-4cf7-a1ab-9e37e48a1a28

Kulturelle, musikalske og kunstneriske formål (organisationer)

Vi støtter:

• Almennyttige kulturelle, musikalske og kunstneriske formål
• Organisationer, foreninger, institutioner
• Eksempelvis arrangementer mv. inden for hovedsageligt klassiske musik og sang
• Projekter/arrangementer der afholdes i det kommende kalenderår

Vi støtter ikke:

• Privatpersoner
• Løn og drift
• Projekter/arrangementer der er afholdt før ansøgningsfristen
• Studieformål
• Projekter/arrangementer der afholdes i indeværende kalenderår

Obligatoriske dokumenter du skal vedhæfte:

• Kopier af de seneste 2 årsrapporter

Her søger du:
https://grantmanager.grantcompass.com/generalkonsul-friedrich-boehm-og-datter-else-b-hm-s-fond/apply-for/b2c30f68-c011-4c7c-b66b-b72f8f880843

Almenvelgørende og humanitære organisationer

Vi støtter:

• Almenvelgørende og humanitære organisationer
• Projekter/arrangementer der afholdes i det kommende kalenderår

Vi støtter ikke:

• Privatpersoner
• Politiske organisationer
• Daglig drift
• Projekter/arrangementer der afholdes i indeværende kalenderår

Obligatoriske dokumenter du skal vedhæfte:

• Kopier af de seneste 2 årsrapporter

Her søger du:
https://grantmanager.grantcompass.com/generalkonsul-friedrich-boehm-og-datter-else-b-hm-s-fond/apply-for/49770c25-c5ba-4f34-a1ee-d1afb126307a

Forskningsmæssige formål

Vi støtter:

• Forskningsmæssige formål f.eks. inden for sygdomsbekæmpelse
• Projekter der udføres i det kommende kalenderår

Vi støtter ikke:

• Ph.d.-projekter
• Projekter der udføres i indeværende kalenderår

Obligatoriske dokumenter du skal vedhæfte:

• CV (Curriculum Vitae)
• Publikationsliste (liste over udgivelser)

Her søger du:
https://grantmanager.grantcompass.com/generalkonsul-friedrich-boehm-og-datter-else-b-hm-s-fond/apply-for/349311f8-90f1-405d-874e-b405bf6834aa