Vores løsninger

Som kunde i vores ejendomsadministration får I tilknyttet en kontaktperson, som I vil komme til at kende godt, og som vil være bindeleddet mellem jer og os. Kontaktpersonen fungerer som jeres daglige administrator og hjælper med ejendommens daglige drift.

Ud over jeres primære kontaktperson, vil I som kunde hos os have en bred kontaktflade. Det betyder, at uanset hvornår I kontakter os, vil I komme i kontakt med en medarbejder, der kender jer, og som kan hjælpe. Vi vægter nemlig tilgængelighed og hurtig svartid meget højt i vores samarbejde.

Foruden at vægte tilgængelighed og hurtig svartid højt i vores samarbejde, har vi også et stort fokus på vores faglige niveau. Alle vores medarbejdere videreuddannes derfor løbende, hvilket bidrager til et generelt, højt fagligt niveau til fordel for jer som kunder.

Vi tilbyder desuden vores kunder en særligt tilpasset online platform, der både indeholder kommunikationsfora, et digitalt dokumentarkiv og økonomiske data. Portalen er et let kommunikations-værktøj for både bestyrelsen og beboerne, og den giver total tilgængelighed og sikrer kommunikationen uafhængigt af tid og sted.

Nedenfor findes en oversigt over de standard- og supplerende ydelser, som vi tilbyder vores kunder. Enhver administrationsaftale vil dog blive tilpasset til ejendommens specifikke opbygning, så vi kan imødekomme netop jeres ydelser.

 • Opkrævning af fællesydelser/boligafgift/husleje
 • Oprettelse og vedligeholdelse af beboer-kartotek
 • Elektronisk arkivering og opbevaring af dokumenter i op til 5 år
 • Kontrol og betaling af fakturaer
 • Rådgivning til bestyrelsen om foreningsspørgsmål
 • Rådgivning om fortolkning af vedtægtsspørgsmål
 • Rådgivning om generelle forhold vedrørende økonomi
 • Deltagelse i et årligt bestyrelsesmøde
 • Møde med den nyvalgte bestyrelse
 • Besvarelse af myndighedshenvendelser
 • Besvarelse af henvendelser fra ejendommens beboer
 • Fremsendelse af rykker samt overdragelse til virksomhedens inkassoafdeling
 • Klargøring af materiale til brug for revisors udarbejdelse af årsrapport
 • Løbende dialog/korrespondance med revisor
 • Ajourføring med gældende lovgivning og praksis
 • Løbende dialog/korrespondance med foreningens samarbejdspartner
 • Oprettelse af hjemmeside samt support
 • 10-årigt drifts- og likviditetsbudget
 • Momsregnskaber
 • Administration af fælleslån
 • Administration af pengeløst vaskeri
 • Administration af ventelister
 • Lønadministration af viceværter
 • Deltagelse i mere end 1 bestyrelsesmøde
 • Ekstraordinære generalforsamlinger
 • Opsætning af regnskab med intern revisor
 • Udarbejdelse af centrale nøgleoplysninger
 • Deltagelse af advokater ved generalforsamlinger
 • Udarbejdelse af skatte- og afgiftsvarslinger
 • Udarbejdelse af omkostningsbestemte varslinger
 • Vejledning ved beboerrepræsentationer
 • Indberetning til GI
 • Udarbejdelse og regulering af aconto driftsregnskaber