Se de nye takster for bestyrelsesgodtgørelse 2019

Skatterådet fastsætter hvert år satserne for godtgørelse til frivillige bestyrelses-medlemmer. De seneste 3 år har satserne været uændrede, men i 2019 har rådet ladet dem stige med kr. 100.

Takster 2019

Bestyrelsesarbejdet

Hos Valdal Advokatfirma ved vi, at et bestyrelsesarbejde ikke bare er en frivillig titel, der pynter fint på CV’et. Det er et vigtigt og hårdt job, der er helt afgørende for foreningen, og netop derfor investerer mange bestyrelsesmedlemmer en stor del af deres fritid i arbejdet.
Når et foreningsmedlem siger ja til at deltage i bestyrelsen, siger det samtidig ja til at deltage aktivt og til at sætte sig ind i de ting, som foreningen beskæftiger sig med. Udenfor generalforsamlingen er det alene bestyrelsen, der skal drifte og sikre foreningen – og det er der naturligvis et stort arbejde forbundet med.

Ønsker I bestyrelsesgodtgørelse?

Bestyrelsens investering og forpligtelse er netop grunden til, at mange foreninger vælger at give deres bestyrelsesmedlemmer en årlig godtgørelse. Ønsker bestyrelsen at modtage godtgørelse for sin indsats, skal det accepteres og vedtages af generalforsamlingen.
Kontakt jeres daglige administrator for vedtagelse af bestyrelsesgodtgørelse på den ordinære generalforsamling.