Har jeres forening styr på sin økonomi?

Reelle udgifter vs. budgetterede udgifter

Da vi netop er indtrådt i årets 4. og sidste kvartal af 2018, er det en god idé, at I orienterer jer i jeres økonomiske data. Det er især interessant at sammenholde ejendommens reelle udgifter med forårets budgetterede poster. Hvordan ser jeres aktuelle økonomi ud? Følger eller afviger den fra budgettet?

Husk vedligeholdelse!

Det er også interessant at kigge på den budgetterede post ”vedligeholdelse”. Beløbet af den budgetterede vedligeholdelsespost er nemlig den sum, som bestyrelsen har fået bemyndigelse til at bruge på årets løbende vedligeholdelsesopgaver.
En af bestyrelsens mange opgaver, er at sørge for planlægning, prioritering og økonomi omkring drift, vedligeholdelse og fornyelser af ejendommen. Det er derfor en rigtig god idé løbende at afstemme det faktiske vedligeholdelsesbehov med vedligeholdelsesposten, så I sikrer en veldrevet og velvedligeholdt ejendom.
Husk! For at sikre en velholdt ejendom, skal den løbende vedligeholdelse foregå året rundt. Vinterkulden står for døren, og I skal sørge for, at bestyrelsen har midler nok til at forberede ejendommen til vinterhalvåret.

Har I brug for sparring?

Er I kunder i vores ejendomsadministration, og har I brug for sparring i forbindelse med planlægning af 4. kvartals vedligeholdelse, kan I altid kontakte jeres daglige administrator eller jeres ejendomstekniske rådgiver.
I kan også læse mere om vores ejendomsadministration her og vores ejendomstekniske afdeling her.